Pumbajaam OÜ annab paigaldustöödele kaheaastase garantii.
• Paigaldatud seadmetele kehtib tootjapoolne garantii, mis tagab tasuta varuosad kahe aasta jooksul alates toote ostukuupäevast.
• Klient on kohustatud läbi lugema seadmete kasutamist ja hooldamist käsitleva juhendi ning seda järgima.

Seade ei kuulu garantii alla järgmistel juhtudel:

 • Seadmel on mehhaanilised vigastused.
  • Seade on töötanud ülekoormusega.
  • Vooluvõrgust tulev pinge on madalam või oluliselt kõrgem kui 220 – 230 V, 50 Hz.
  • Tõrgete tekkimisel seadme töös ei ole seadet välja lülitatud ja sellest pole müüjale teatatud.
  • Õhksoojuspumba siseseadet on pidevalt kasutatud keskkonnas, kus temperatuur on madalam kui 17°C.Vajadusel tuleb kasutada lisakütet.
  • Õhksoojuspumba siseosas ei ole kasutatud õhufiltreid või pole neid korrapäraselt puhastatud.
  • Seadme kasutamisel on eiratud kasutusjuhendit.
  • Inverter seadet on kasutatud küttereziimis välistemperatuuril alla –20°C  või jahutusreziimis välistemperatuuril alla 5°C.
  • Kliendil puudub ostuarve.

Seadme rikke ilmnedes:

 • Lülita seade puldist välja.
  • Lülita vastav elektrikaitse elektrikilbist välja.
  • Teata probleemist meile telefoni või emaili kaudu.